Obchodní podmínky

ZO ČSOP Polabí
Pátek 56, 290 01 Poděbrady
IČ: 70843473
nejsme plátci DPH
bankovní účet: 2100852373/2010 (FIO banka)

Jsme benefičním obchodem, jehož výtěžek putuje na sbírkový účet ZO ČSOP Polabí (záchranné stanice pro zraněné živočichy, ekocentra pozemkového spolku Huslík). Hlavním cílem je podpora činnosti této organizace: záchranné stanice pro zraněné živočichy, konkrétně péče, krmení, vypouštění a dopravy volně žijících živočichů; a pozemkového spolku, konkrétně managementové péče o chráněné lokality, včetně výkupu pozemků a výsadby stromů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 •   Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu http://davejsmysl.huslikcsop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Zákazník může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů.
 • Přijmutím „obchodních“ podmínek souhlasíte se zařazením do databáze newsletteru, kterou bude využívat pouze ZO ČSOP Polabí. V každém dorazivším e-mailu máte možnost se z odběru odhlásit.

Odstoupení od smlouvy a reklamační podmínky:

 • Nebude-li se Vám něco líbit, bude něco rozbité, napište nám, vše vyřešíme. Máte samozřejmě právo z naší spolupráce odstoupit a my to budeme akceptovat.

Odstoupíte-li oprávněně od kupní smlouvy, jsme povinni bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako jsme je přijali. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 • Vyreklamujeme vše, s čím nejste spokojeni (co jste si u nás zakoupili). Určitě se domluvíme. Pokud si ale myslíte, že se nedomluvíme, vše další se řídí dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Základní informace:

 • Cena zboží je uváděná včetně DPH.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
 • Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
 • Nabídka platí do vyprodání zásob.
 • Zboží je zasíláno po Čechách prostřednictvím externích dopravců, kterým jsou Česká pošta a Zásilkovna,
 • Vaší objednávku vyřešíme/odešleme co nejrychleji – standardně 1-3 pracovní dny, v některých případech až týden – v případě sezóny, odchovu mláďat apod.
 • V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni našim pracovníkem zákaznického oddělení a Vaše objednávka bude stornována.

GDPR:

 • Uděluji tímto ZO ČSOP Polabí, Pátek 56, 290 01 Poděbrady, IČO:70843473, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního e-mailu. Dále uděluji souhlas pro zpracování jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, emailové adresy za účelem vystavení potvrzení o daru. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese stanice.huslik@seznam.cz
 • Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Nákupní košík